Rok 2023

 
Zarządzenie nr FN.0050.01.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 9 stycznia 2023 w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
 
Zarządzenie nr FN.0050.02.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 9 stycznia 2023 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków na zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
 
Zarządzenie nr FN.0050.03.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 10 stycznia 2023 w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
 
Zarządzenie nr FN.0050.04.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 10 stycznia 2023 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków na zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
 
Zarządzenie nr FN.0050.05.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 11 stycznia 2023 w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
 
Zarządzenie nr FN.0050.06.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.07.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.08.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.09.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.10.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.11.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.12.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.13.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2023-2027

Zarządzenie nr FN.0050.14.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 
 
Zarządzenie nr FN.0050.15.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.16.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2023-2027
 
Zarządzenie nr FN.0050.17.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.18.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.19.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.20.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2023-2027
 
Zarządzenie nr FN.0050.21.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.22.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.23.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2023-2027
 
Zarządzenie nr FN.0050.24.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.25.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.26.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2023-2027
 
Zarządzenie nr FN.0050.27.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.28.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.29.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr FN.0050.28.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.30.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.31.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.32.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.33.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2023
 
Zarządzenie nr FN.0050.34.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.35.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.36.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2023-2027
 
Zarządzenie nr FN.0050.37.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.38.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.39.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.40.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 31 października 2023 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr FN.0050.39.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.41.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektuwieloletniej prognozy finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2024-2029
 
Zarządzenie nr FN.0050.42.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.43.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.44.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.45.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2023-2027
 
Zarządzenie nr FN.0050.46.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.47.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia przez Gminę Pietrowice Wielkie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku Białej
 
Zarządzenie nr FN.0050.48.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.49.2023 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2023-2027
 
Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1125
Wytworzył:Anna Opiela
Data wytworzenia:09-01-2023
Opublikował w BIP:Anna Opiela
Data opublikowania:09-01-2023 10:02
Ostatnio zaktualizował:Anna Opiela
Data ostatniej aktualizacji:09-01-2024 09:13