Rok 2021

 
Zarządzenie nr FN.0050.01.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie : ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.
 
Zarządzenie nr FN.0050.02.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków na zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.
 
Zarządzenie nr FN.0050.03.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.
 
Zarządzenie nr FN.0050.05.2021 Wójta Gminy pietrowice Wielkie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 
Zarządzenie nr FN.0050.06.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 lutego 2021 w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

Zarządzenie nr FN.0050.07.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 lutego 2021 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków na zadanie z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.
 
Zarządzenie nr FN.0050.08.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 24 lutego 2021 w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.
 
Zarządzenie nr FN.0050.09.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 24 lutego 2021 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
 
Zarządzenie nr FN.0050.12.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021
 
Zarządzenie nr FN.0050.14.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021
 
Zarządzenie nr FN.0050.15.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 31 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021
 
Zarządzenie nr FN.0050.16.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021
 
Zarządzenie nr FN.0050.17.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2021  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr FN.0050.16.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.18.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.19.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2021-2026
 
Zarządzenie nr FN.0050.20.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.21.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.22.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.24.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.25.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.25.1.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
 
Zarządzenie nr FN.0050.29.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
 
Zarządzenie nr FN.0050.30.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr FN.0050.31.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.32.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.35.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.36.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.37.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.38.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
 
Zarządzenie nr FN.0050.39.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zarządzenie nr FN.0050.40.2021 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1740
Wytworzył:Anna Opiela
Data wytworzenia:04-01-2021
Opublikował w BIP:Anna Opiela
Data opublikowania:04-01-2021 12:11
Ostatnio zaktualizował:Anna Opiela
Data ostatniej aktualizacji:05-01-2022 16:09