Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 30 złotych od jednego mieszkańca.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady NIE są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 90 złotych od jednego mieszkańca.

 

Płatności:
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą płatne miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca.  

 
Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 2046
Wytworzył:Anna Opiela
Data wytworzenia:02-05-2019
Opublikował w BIP:Anna Opiela
Data opublikowania:02-05-2019 09:39
Ostatnio zaktualizował:Anna Opiela
Data ostatniej aktualizacji:16-06-2021 14:42