Rok 2018

Zarządzenie nr FN/0050/01/2018   w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr FN/0050/02/2018   w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr FN/0050/03/2018   w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków na zadania z zakresu rozwoju sportu na ternie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr FN/0050/04/2018   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/05/2018  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/06/2018   w sprawie ogłoszenia wniosków na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr FN/0050/07/2018  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026

Zarządzenie nr FN/0050/08/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/09/2018  w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/10/2018  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/11/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/12/2018  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026

Zarządzenie nr FN/0050/13/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/14/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/15/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/16/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/17/2018   w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/18/2018   w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/19/2018  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026

Zarządzenie nr FN/0050/20/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr FN/0050/21/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pietrowice Wielkie za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o którym mowa w art. 226 ust 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instrukcji kultury za I półrocze 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/22/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/23/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/24/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/25/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/26/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/27/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/28/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/31/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/33/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/37/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr FN/0050/38/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1373
Wytworzył:admin
Data wytworzenia:15-03-2018
Opublikował w BIP:
Data opublikowania:11-04-2019 14:41
Ostatnio zaktualizował:admin
Data ostatniej aktualizacji:10-05-2019 13:44