Budżet

 

2021

Uchwała nr XXVI/242/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2021-2026

2020

Uchwała nr XVII/154/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2020-2026

2019

Uchwała nr III/33/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2026

Uchwała nr III/34/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr IV/41/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała nr VI/60/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2026

Uchwała nr VI/61/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała nr VIII.77.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr IX.84.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2026

Uchwała nr IX.85.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

2018

Uchwała nr XXXI.312.2017 w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2018

Uchwała nr XXXII.322.2018  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026

Uchwała nr XXXI.323.2018   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr XXXI.338.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr XXXV.350.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr XXXI.351.2018 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXI.352.2018 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXI.353.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026

Uchwała nr XXXI.362.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026

Uchwała nr XXXI.363.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr II.21.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026

Uchwała nr II.22.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr III.31.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026

Uchwała nr III.32.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

2017

Uchwała nr XXII/208/2016 w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2017

Uchwała nr XXII/235/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXV/242/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXII/262/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026

Uchwała nr XXVI/263/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXVII/277/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026

Uchwała nr XXVII/278/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXVII/279/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XXVI/263/2017 z dnia 21.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXVII/285/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXII/207/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pietrowice Wielkie na 2017-2026

Uchwała nr XXIX/295/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXX.305.2017  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała nr XXXI.311.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026

 

2016

Uchwała nr XIII/127/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026

Uchwała nr XIII/128/2015 w sprawie  budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016

Uchwała nr XIV/141/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026

Uchwała nr XIV/142/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016

Uchwała nr XV/154/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016

Uchwała nr XVIII/183/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016

Uchwała nr XVIII/184/2016 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016

Uchwała nr XIX/192/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016

Uchwała nr XX/202/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016

Uchwała nr XXI/205/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016

Uchwała nr XXII/206/2016 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2016

 

2015

Uchwała nr IV/42/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2015-2026

Uchwała nr IV/43/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała nr IV/47/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała nr VI/65/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała nr VII/84/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała nr XI/123/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała nr XII/125/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała nr XIII/126/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała nr III/22/2014 w sprawie budżetu gminy Pietrowice wielkie na rok 2015

Uchwała nr III/21/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026

 

2014

Uchwała nr XXX/245/2013 w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2025

Uchwała nr XXX/247/2013 w sprawie  budżetu  gminy Pietrowice Wielkie na rok 2014

Uchwała nr XXXI/263/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała nr XXXII/280/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała nr XXXIV/286/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała nr XXXV/296/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2025

Uchwała nr XXXV/297/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała nr XXXVI/303/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2025

Uchwała nr XXXVII/311/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2026

Uchwała nr XXXVII/312/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała nr XXXIX/332/2014 w sprawie  zmiany uchwały nr XXXVIII/325/2014 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 24 października  2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała nr XXXIX/333/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014-2026

Uchwała  nr XXXIX/334/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała nr III/20/2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

Uchwała nr III/33/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2026

Uchwała nr XVII/154/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2020-2026
Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 3471
Wytworzył:Anna Opiela
Data wytworzenia:24-10-2017
Opublikował w BIP:Anna Opiela
Data opublikowania:11-04-2019 14:41
Ostatnio zaktualizował:Anna Opiela
Data ostatniej aktualizacji:03-02-2021 17:55