Rok 2017

Zarządzenie nr FN/0050/01/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr FN/0050/02/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr FN/0050/03/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/04/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Zarządzenie nr FN/0050/06/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/07/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/08/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/09/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr FN.0050.072017 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/10/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/11/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/12/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026

Zarządzenie nr FN/0050/13/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/00050/14/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/00050/15/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/00050/16/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026

Zarządzenie nr FN/00050/17/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/00050/18/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pietrowice Wielkie za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

Zarządzenie nr FN/00050/19/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/00050/20/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/00050/21/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/00050/22/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/23/2017  sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/24/2017  sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/25/2017  sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/26/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/27/2017 w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026

Zarządzenie nr FN/0050/28/2017 w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie nr FN/0050/29/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/30/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/31/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026

Zarządzenie nr FN/0050/32/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/33/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr FN.0050.29.2017 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 20.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr FN/0050/34/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1327
Wytworzył:Anna Opiela
Data wytworzenia:22-03-2017
Opublikował w BIP:Anna Opiela
Data opublikowania:11-04-2019 14:41
Ostatnio zaktualizował:Anna Opiela
Data ostatniej aktualizacji:10-05-2019 13:47