Rok 2016

Uchwała RIO Nr 4200/V/190/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała RIO Nr 4200/V/191/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026

Uchwała RIO nr 4200/V/56/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała RIO Nr 4200/V/118/2016 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku   

Uchwała RIO Nr 4200/V/172/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała RIO Nr 4200/V/173/2016  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała RIO Nr 4200/V/174/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026


Uchwała RIO nr 4200/V/56/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1328
Wytworzył:Anna Opiela
Data wytworzenia:21-01-2016
Opublikował w BIP:Anna Opiela
Data opublikowania:11-04-2019 14:41
Ostatnio zaktualizował:Anna Opiela
Data ostatniej aktualizacji:02-05-2019 14:37