Rok 2015

Uchwała RIO nr 4200/V/197/2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała RIO nr 4200/V/198/2014 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała RIO nr 4200/V/199/2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała RIO nr 4200/V/43/2015 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pietrowice Wielkie, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała RIO nr 4200/V/42/2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 4.469.318,27 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Pietrowice Wielkie

 

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1437
Wytworzył:Anna Opiela
Data wytworzenia:24-08-2015
Opublikował w BIP:Anna Opiela
Data opublikowania:11-04-2019 14:41
Ostatnio zaktualizował:Anna Opiela
Data ostatniej aktualizacji:02-05-2019 14:35