Sesja XXXVII w dniu 29.09.2014r

Uchwała nr XXXVII/305/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/186/2013 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20.03.2013r., poz.2657).

Uchwała nr XXXVII/306/2014 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2015-2025

Uchwała nr XXXVII/307/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr XXXVII/308/2014 w sprawie: nazwy ulicy w miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXVII/309/2014 w sprawie: nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Maków

Uchwała nr XXXVII/310/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania inwestycyjnego

Uchwała nr XXXVII/311/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowie Wielkie na lata 2014 – 2025

Uchwała nr XXXVII/312/2014 w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Uchwała nr XXXVII/313/2014 w sprawie: przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.10.2014r. do dnia 30.09.2015r.

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1879
Wytworzył:Anna Opiela
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Anna Opiela
Data opublikowania:16-10-2014 11:47
Ostatnio zaktualizował:Anna Opiela
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00