Remont budynków komunalnych przy ul. Kasztanowej w Krowiarkach

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych.

Przedmiot: Remont budynków komunalnych przy ul. Kasztanowej w Krowiarkach

Termin realizacji: 27/08/2007 - 31/10/2007 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena-100% SIWZ.

Uwagi: SIWZ można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 lub za zaliczeniem pocztowym oraz na stronie internetowej.

Termin składania ofert: W siedzibie Zamawiajacego upływa dnia 09.08.2007 r. o godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: W siedzibie Zamawiajacego pok. nr 8 w dniu 09.08.2007 r. o godz. 10.30

Zmiana w SIWZ: Wprowadza się zmiany w przedmiarach wg załączonego pliku do pobrania.

Wybór oferty: W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty została wybrana oferta i zawarta umowa w dniu 27.07.2007 z firmą PU "BORBUD" ul. Wodna 21, 47-400 Racibórz.

Cena oferty: 138.135,45 zł. Pozostałe warunki jak w ogłoszeniu

Plik do pobrania:

Kasztanowa

przedmiar uzupeln

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1406
Wytworzył:Anna Opiela
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Anna Opiela
Data opublikowania:26-07-2007 12:34
Ostatnio zaktualizował:Anna Opiela
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00