Sesja XXVI w dniu 21.06.2017r

Uchwała NR XXVI/245/2017 w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pietrowice Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała NR XXVI/246/2017 w sprawie:

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie za 2016  rok

Uchwała NR XXVI/247/2017 w sprawie:

wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 3 lat.

Uchwała NR XXVI/248/2017 w sprawie:

wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 3 lat.

Uchwała NR XXVI/249/2017 w sprawie:

wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 3 lat.

Uchwała NR XXVI/250/2017 w sprawie:

wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 3 lat.

Uchwała NR XXVI/251/2017 w sprawie:

wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 10 lat.

Uchwała NR XXVI/252/2017 w sprawie:

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała NR XXVI/253/2017 w sprawie:

komunalizacji mienia Skarbu Państw.

Uchwała NR XXVI/254/2017 w sprawie:

komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

Uchwała NR XXVI/255/2017 w sprawie:

przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała NR XXVI/256/2017 w sprawie:

zmiany uchwały o przyjęciu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2021”

Uchwała NR XXVI/257/2017 w sprawie:

zmiany do Uchwały Nr VI/55/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie.

Uchwała NR XXVI/258/2017 w sprawie:

ustalenia wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała NR XXVI/259/2017 w sprawie:

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała NR XXVI/260/2017 w sprawie:

określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice Wielkie.

Uchwała NR XXVI/261/2017 w sprawie:

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie - V etap”.

Uchwała NR XXVI/262/2017 w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017–2026.

Uchwała NR XXVI/263/2017 w sprawie:

zmian do budżetu Gminy na 2017 rok.

Uchwała NR XXVI/264/2017 w sprawie:

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała NR XXVI/265/2017 w sprawie:

określenia wysokości zobowiązania leasingowego.

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 994
Wytworzył:Anna Opiela
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Anna Opiela
Data opublikowania:12-07-2017 09:02
Ostatnio zaktualizował:Anna Opiela
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00